Ceník

Ceny pro státní instituce včetně soudů jsou stanovovány dle platné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.432/2002 Sb., kterou je doplněna vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, kde sazba odměn činí za hodinu práce 100-350,- Kč a náhrada vynaložených nákladů (cena bez DPH).

Cena v ostatních případech za znalecký posudek se stanovuje dohodou na základě odhadu rozsahu prací a předpokládaného termínu pro zpracování posudku.

Cena za objednané místní šetření a konzultaci je stanovena ve výši 1.200,- Kč.

Bankovní spojení: 370189023/0800
IBAN: CZ25 0800 0000 0003 7018 9023