Ing. Ota MEISSNER

Znalecká činnost je vykonávána na základě jmenovacích dekretů Krajského soudu v Brně podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Samostatně zpracovává Ing. Ota Meissner znalecké posudky pro odvětví ekonomická odvětví různá, se specializací stanovení výše nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor.

Oprávněn je rovněž vykonávat znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací stroje a zařízení, truhlářské výrobky. Znalecké posudky jsou opatřeny úředním kulatým razítkem.

V rámci společnosti AKTIO FIT, s.r.o. je Ing. Ota Meissner odhadcem pro věci movité na základě živnostenského listu vydaného Živnostenským úřadem v Brně. Posouzení a posudky v tomto případě nemusí být účtovány s daní z přidané hodnoty a cena posudků může být pro zákazníka příznivější.